Grafik Tasarım VI (GRT402 ) Ders Detayları

Ders Adı: Grafik Tasarım VI
Kod: GRT402
Ön Koşul Ders(ler)i: GRT 401
Amaç: Mezuniyet projesi öğrencinin grafik tasarım öğretim programı çerçevesinde okuduğu mesleki derslerle oluşan formasyonunu üst düzeyde geliştirmeye ve bunun sonucunu değerlendirmeye yönelik kısmen güdümlü bir çalışmadır. Öğrencilerin, daha önceki yıllarda edindikleri bilgileri, kazandıkları becerilerini kullanabilecekleri, grafik tasarım alanına giren bir konuyu seçerek; araştırmadan-üretime/uygulamaya kadar bütün süreçleri projelendirerek ürüne dönüştürmeleri hedeflenir.
İçerik: Eğitim süreci boyunca edindikleri tasarım birikimi ışığında öğrencilerin gerçekleştirilebilir, somut ve birbiriyle bağdaşık çok parçalı bir proje geliştirerek hayata geçirmeleri. Tasarım öncesi analiz çalışması; hedef kitle analiz çalışması ve analizin grafik tasarım çerçevesinde kullanım biçimleri. Bir tasarım bürosu ile benzeşir şekilde işbölümü
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 4
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 10