Grafik Tasarım VI (GRT402 ) Ders Detayları

Ders Adı: Grafik Tasarım VI
Kod: GRT402
Ön Koşul Ders(ler)i: GRT 401
Amaç:
İçerik: Eğitim süreci boyunca edindikleri tasarım birikimi ışığında öğrencilerin gerçekleştirilebilir, somut ve birbiriyle bağdaşık çok parçalı bir proje geliştirerek hayata geçirmeleri. Tasarım öncesi analiz çalışması; hedef kitle analiz çalışması ve analizin grafik tasarım çerçevesinde kullanım biçimleri. Bir tasarım bürosu ile benzeşir şekilde işbölümü
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 4
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 10