Pazarlama İletişim ve Reklam (GRT432 ) Ders Detayları

Ders Adı: Pazarlama İletişim ve Reklam
Kod: GRT432
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Reklam ve pazarlama kavramı, reklam dili ve grafik tasarımla ilişkileri, reklamın toplumsal etkileri, strateji ve uygulama taktikleri ile hedef kitle, müşteri ilişkileri reklam tasarım yöntemleri ve kullanılan malzeme çeşitliliği ,günümüz teknolojilerinin sağladığı olanaklar ve reklam tasarımı ilişkilerinin incelenmesi ve irdelenmesi, görsel iletişim tasarımı kapsamındaki çözüm aşamalarının öğretilmesi.
İçerik: "Reklamcılığın tarihsel gelişimi, temel kavramlar, medya, toplum, reklama yönelik uygulama yöntemlerinde amaca uygun işlevsellik, reklamı yapılacak konuyla ilgili bilgilenmek için gereken hiyerarşik yapının oluşması, reklamın tanımı ve iletişim, reklamın konuya ve türüne göre sınıflandırılması, reklam grafiğinin üretim dili ve teknolojileri
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3