Araştırma Teknikleri (GRT431) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırma Teknikleri
Kod: GRT431
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç:
İçerik: Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, problem, amaç, önem, sayıtlı ve sınırlılıklar; bilimsel araştırmalarda izlenecek yöntemler, evren ve örneklem seçimi; grafik alanlarına ilişkin tez/proje önerisi hazırlanması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 3