Ajans İşletme (GRT476 ) Ders Detayları

Ders Adı: Ajans İşletme
Kod: GRT476
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Ajans işletme bilgi ve donelerini öğretme.
İçerik: Bir grafik ajansının açılması; yasalar, yönetmelikler, grafik ajansının teşkilat şeması, birimler, donanım araç ve gereçleri, iş akışı, işveren-ajans ilişkileri; grafik projelerinin maliyet açısından değerlendirilmesi, proje ile ilgili malzeme, araç-gereç ve birim fiyatlarına göre analizleri ve maliyet hesapları.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3