Grafik Tasarımında Temel Tasarım II (GRT102 ) Ders Detayları

Ders Adı: Grafik Tasarımında Temel Tasarım II
Kod: GRT102
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencinin; Tekniği, Araçları, Donatıları, Malzemeyi tanıma, düzenleme ve görüntüye dönüştürmesini sağlamak, Gözlem kurgulanımı, araştırma gönüllülüğü, seçme, kavrama, anlama, temel karakteri bulma, yalınlaştırma, ayırma-bileşim üretme, düzeltme-tamamlama, çözüp dönüştürme, anlamla bütünleşme, canlandırma ve tasarımlama özelliklerinin geliştirilmesini sağlamak. Öğrenciye; görsel biçimlendirmenin anlam-işlev, görüngü değer ve öğelerinin disiplinini, düzenini üretebilecek yetileri, ilgileri kazandırmak, bireyin artistik eğilim, yeti ve yeteneklerini eğitmek, görme ve görsel algıya bağlı deneyim ve birikimlerini denetleyip kullanabilmesini öğretmek.
İçerik: Plastik sanatların temel öğeleri ve ilkeleri; tasarım elemanlarının (nokta, çizgi, leke, doku, renk, ışık- gölge, perspektif ve açık-koyu) ve tasarım ilkelerinin (uygunluk, birlik, egemen, zıtlık, denge tekrar yön, ölçü, aralık, değer, hareket, hiyerarşi) kullanılabileceği iki boyutlu renkli çalışmaların yaptırılması.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 4
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 10