Renk ve Kompozisyon (GRT261) Ders Detayları

Ders Adı: Renk ve Kompozisyon
Kod: GRT261
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Grafik tasarımı alanında renk ve kompozisyonuamacına uygun ve etkin olarak kullanabilecek bilgi ve beceriler kazandırmak.
İçerik: Rengin tanımı ve oluşumu, ışık renkler ve pigment renkler, renk teorileri, renk psikolojisi, renk sosyolojisi; ana renkler, ara renkler, simultan (yanıltıcı) renkler, komplemanter (tamamlayıcı) ve soğuk-sıcak renkler.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3