Tasarım Analizi (GRT492) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarım Analizi
Kod: GRT492
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin tasarım yaparken, var olan tasarımları analiz ederken, yorumlarken dikkat etmeleri gereken noktaların farkına varmalarını sağlamaktır.
İçerik: Bu derste; tasarımın tanımı üzerinde durulacak, basılı ve dijital mecralarda tasarım öğelerinin kullanılışı güncel çalışmalar üzerinde incelenecektir. Çalışmaların tasarımın tanımından yola çıkılarak değerlendirmesi yapılacak, özgün tasarımların ve güçlü mesajların ortaya çıkmasındaki değişkenler araştırılacaktır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3