Göstergebilim (GRT333) Ders Detayları

Ders Adı: Göstergebilim
Kod: GRT333
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Gösterge çözümleme algısı geliştirebilmek. Gösterge anlam ilişkisini kavratmak.
İçerik: İşaret, sembol, ikon, edinilmiş deneyler, görüntünün yorumu, biçimsel eleştiri, kavramsal eleştiri; bilinçaltı çalışması, fikir eskizlerinin oluşturulması, eskizlerin kavram ışığında birleştirilmesi; sonuç bileşimleri, mesajla örtüşme kıstasları.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3