Türk Sanat Tarihi (GRT241 ) Ders Detayları

Ders Adı: Türk Sanat Tarihi
Kod: GRT241
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Türk Sanatını Kavrayabilme, geçmiş ile geleceği bağdaştırmak.
İçerik: Türk sanatının geçmişi, gelenekleri, ortaya çıkış süreci ve günümüze kadar geçirdiği evreler; toplumların kültür değerleri; Orta Asya (İslamiyet öncesi Türk sanatı), Beylikler ve Selçuklu Dönemi sanatı, Osmanlı Dönemi sanatı, Cumhuriyet Dönemi sanatı ve çağdaş Türk sanatı.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3