Grafik Tasarım Tarihi (GRT242) Ders Detayları

Ders Adı: Grafik Tasarım Tarihi
Kod: GRT242
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: İlk yazılı kaynağın hazırlanması ile birlikte grafik sanatların ortaya çıkışı, anlamı, önemi geçirdiği evreleri tanımlayabilme. Devirleri kronolojik olarak sınıflandırılarak, grafik sanatlarla ilgili kavramları, terimleri ifade edebilme. Grafik Sanatın oluşumunda, gelişiminde insanların yaşadığı doğal çevre, teknoloji, din, sosyo ekonomik yapı ve uygarlıkların birbirleriyle olan etkileşimlerini fark edebilme.
İçerik: Grafik tasarım tarihi, ilk örnekleri; günümüze kadar olan zaman dilimi; Dünya`da ve Türkiye`de grafik sanatların gelişimi ve etkilenmiş olduğu sanat akımları.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3