Tipografi (GRT221) Ders Detayları

Ders Adı: Tipografi
Kod: GRT221
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tipografi dersinde, yazı ve çeşitlerinin grafik tasarım elemanı olarak doğru ve amacına uygun kullanımının öğretilmesi amaçlanır. Yeni yazı tasarımları oluşturmak amaçlanır.
İçerik: Tipografinin önemi ve tarihi; yazı ve hayatımızdaki yeri hakkında genel bilgi; tarihten çeşitli yazı karakterleri ve bu yazı karakterleri ile serbest kompozisyonlar; renk, ebat, birim tekrar ile kompozisyonda ritim, denge, hiyerarşi gibi ögeler.
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5