Sayısal Tipografi (GRT222 ) Ders Detayları

Ders Adı: Sayısal Tipografi
Kod: GRT222
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tasarımda, tipografi problemleri karşısında değişik uygulama biçimlerini kullanabilme becerisinin kazanılması.
İçerik: Bilgisayar ortamında yazı kullanma, biçim ve leke olarak yazı karakterlerinin etkileri; harflerin etkileri ve metin örüntüsünün kullanımı; deneysel tasarımlar ve poster, dergi kapağı gibi tasarımlar.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5