Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları

Ders Adı: Form İnşa
Kod: GRT114
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tasarımı meydana getiren ögelerin üç boyutlu çalışmalarla tüm olanaklarının irdelenmesi, bu sistematikte kullanılan yöntemlerin ve malzemelerin tanınması. Düzen yapmanın kuramsal bütünleşmesinde görev alacak olan görsel kuvvetleri de tanımak ve bilinçli olarak kullanmak.
İçerik: Tasarımı oluşturan temel tasarım öğelerinin tasarım ilke ve yöntemleri paralelinde üç boyutlu olarak kavratılması; üç boyutlu tasarımların farklı yapılardaki malzemeler üzerinden uygulatılması.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4