Özgün Baskı II (GRT314 ) Ders Detayları

Ders Adı: Özgün Baskı II
Kod: GRT314
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Serigrafi baskıresim teknikleri, bu tekniğin tasarımda serbestçe kullanımı ve yeni arayışlara yönelme. Eskizden baskı aşamasına giderken, elde ya da bilgisayar ortamında tasarlanan grafik elemanların, baskı resim yöntemleriyle uygulanması.Serigrafi baskı resim tekniğinin, grafik tasarım ve sanatsal üretimlerde kullanımı.
İçerik: Serigrafi baskı tekniği ile üretilen sanatsal ve endüstriyel çalışmalar; baskı hazırlık, kalıp pozlama ve baskı süreçleri; geleneksel yöntemler ve bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımlar, tek renk ve çok renkli baskı teknikleri; Exlibris ve miniprint çalışmaları ile öğrenilen tekniklerin hatasız biçimde uygulanması.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4