Modelaj ve Maket (GRT282 ) Ders Detayları

Ders Adı: Modelaj ve Maket
Kod: GRT282
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tasarımı meydana getiren ögelerin üç boyutlu çalışmalarla tüm olanaklarının irdelenmesi, bu sistematikte kullanılan yöntemlerin ve malzemelerin tanıtılması. Düzen yapmanın kuramsal bütünleşmesinde görev alacak olan görsel kuvvetleri de tanımak ve bilinçli olarak kullanmak. İki boyuttaki tasarımı üç boyutlu olarak algılatmak
İçerik: Tasarımı oluşturan temel kavramların tasarım ilke ve yöntemleri paralelinde üç boyutlu olarak kavratılması; yYüzeyde iki boyutlu olarak tasarlanmış tasarımların üç boyutlu tasarımlarının ve maketlerinin farklı yapılardaki malzemeler üzerinden uygulatılması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4