Çağdaş Sanat Akımları (GRT284 ) Ders Detayları

Ders Adı: Çağdaş Sanat Akımları
Kod: GRT284
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Sanat ve Sanat akımlarını tanıma, gerçek sanat eserini değerlendirip,akımlarını kavrayabilme ve sanat kültürü edinerek yaşamına katma.
İçerik: Birinci Dünya Savaşı sonrasında yenidünya düzeni, bilim ve teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sanat akımlarının toplumsal gelişmelerle ilişkileri; Dadaizm, Sürrealizm, Süprematizm, Kübizm, Pop Art, Op Art, Hepening, Kavramsal Sanat, Video Sanatı, Aksiyon Resmi, Art and Craft, Enstalasyon, Konstrüktivizm, Kinetik Sanat ve diğer çağdaş sana
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3