Bilgilendirme Tasarımı (GRT351 ) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgilendirme Tasarımı
Kod: GRT351
Ön Koşul Ders(ler)i: GRT 207 Bilgisayarla Tasarım I GRT 208 Bilgisayarla Tasarım II
Amaç: Gelişen dünyada kitleler bilgiye her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu derste; Pek çok bilim dalıyla ilgili olan ve grafik tasarımla doğrudan bağlantısı bulunan bilgilendirme tasarımı ve bilgilendirme tasarımına olan gereksinim dikkate alınır. Dersdeki kazanımlarla, uygar toplumlarda hayatın her aşamasında karşımıza çıkan Bilgilendirme Tasarımı’nın ne olduğunu ve bilgilendirme tasarımları yapmaları konusunda öğrencileri yetiştirmek amaçlanmaktadır.
İçerik: Grafik tasarım dilinin kullanımı, vektör etkileşimli yazılımların sembol üretimi süresince kullanımı, pixel etkileşimli yazılımların görüntü işlem aşamasında ve grafik tasarımda kullanımı; kavramın aktüalite sistematiği içinde tasarımı, güncel bilgilerin simge olarak kullanımı, profesyonel çözüm aşamaları: kavramın analizi, projeye aktarılması; gör
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6