Görüntü ve Ses İşleme (GRT478) Ders Detayları

Ders Adı: Görüntü ve Ses İşleme
Kod: GRT478
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrencilerin bilgisayar ortamında sayısal görüntü, ses işleme ve montaj yöntemlerini öğrenmesi, uygulaması ve ürün elde etmesi beklenir.
İçerik: Bilgisayar ortamında sayısal görüntü, ses işleme ve montaj yöntemleri; durağan ve hareketli görsellerle kompozisyon hazırlama, kurguyu ve görsellerin ses ve efektlere bağlı değişimlerini yönetme.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6