Güncel Sanat ve Yorumu (GRT494 ) Ders Detayları

Ders Adı: Güncel Sanat ve Yorumu
Kod: GRT494
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Türkiye’de ve Dünya’da Güncel Sanat Etkinliklerini inceleyerek, öğrencilerin çağdaş sanat eserlerini okuyabilmelerini sağlamak.
İçerik: Güncel ve çağdaş sanatın akım ve tutumları; sanata yön veren uluslararas bienal, trienal ve dokümanter dosyalar ve kavramlar.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3