İleri Animasyon Teknikleri (SGT 442) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Animasyon Teknikleri
Kod: SGT 442
Ön Koşul Ders(ler)i: SGT 429 Animasyon I SGT 426 Animasyon II
Amaç: Animasyon filmin grafik tasarım açısından sektörel özellikleri doğrultusunda, bilgisayar destekli animasyon tarzı film jeneriği üretimi konusunda öğrenciler bilgilendirilerek, her öğrencinin bir tane ileri animasyon tekniklerini kullanarak animasyon tarzı profesyonel film jeneriği üretmesi amaçlanır. Aynı zamanda farklı türlerdeki animasyon tarzı reklam filmleri ve film jenerikleri incelenerek hareketli görüntü ile reklam kavramları arasındaki ilişki üzerine analiz çalışmaları yapılır.
İçerik: İleri Animasyon teknikleri dersinde, animasyon tarzı reklam film ve film jenerikleri kavramı, konunun amacı ve özellikleri doğrultusunda öğrenciye detaylı bir biçimde aktarılır. Aynı zamanda konu ile ilgili veriler öğrencilere aktarılırken ileri animasyon tekniklerinin kullanıldığı animasyon tarzı reklam film ve film jenerikleri öğrenciye tanıtılır. İleri animasyon tekniklerinin kullanıldığı reklam film ve film jenerik yapımı hakkında, sektörel bir bakış açısı içerisinde animasyonda ivme kullanımı, expression basics ile bağlantılar sağlanarak hareketin tekrarının sağlanması, özel visual effect sahnelerinin kullanımı, 3d compositing uygulamaları, particular kullanımı, keylihgt, Ray-Traced 3D Yöntemi, renk düzeltme "Color Correct" uygulamaları, hareket dengesizliklerini yok etme, Animation Present" uygulamaları, ses kareleri ve obje bağlantısı ve kapsamlı dışarı aktarım yöntemleri başlıklı konular incelenerek her öğrencinin animasyon tarzı film jeneriği yapımı tekniklerine hakim olması sağlanır ve her öğrencinin bir adet animasyon tarzı film jeneriği üretmesi amaçlanır. Dersin uygulama aşamasında sektörel örnekler incelenerek animasyon tarzı film jeneriği yapım teknikleri hakkında uygulama çalışmaları yapılır ve öğrenicinin animasyon tarzı film jeneriği konusunda görsellik üzerine eleştirel bir bakış açısı kazanması amaçlanır.
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5