İleri Animasyon (GRT486) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Animasyon
Kod: GRT486
Ön Koşul Ders(ler)i: SGT 429 Animasyon I SGT 426 Animasyon II
Amaç: Animasyon filmin grafik tasarım açısından sektörel özellikleri doğrultusunda, bilgisayar destekli animasyon tarzı film jeneriği üretimi konusunda öğrenciler bilgilendirilerek, her öğrencinin bir tane ileri animasyon tekniklerini kullanarak animasyon tarzı profesyonel film jeneriği üretmesi amaçlanır. Aynı zamanda farklı türlerdeki animasyon tarzı reklam filmleri ve film jenerikleri incelenerek hareketli görüntü ile reklam kavramları arasındaki ilişki üzerine analiz çalışmaları yapılır.
İçerik: Animasyon tarzı reklam film ve film jenerikleri kavramı; animasyon tarzı film jeneriği yapımı teknikleri; bir adet animasyon tarzı film jeneriği üretilmesi.
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5