Adli Sanat (GRT462) Ders Detayları

Ders Adı: Adli Sanat
Kod: GRT462
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Dersde, 2 ve 3 boyutlu grafik ve modelleme programları ile Yeniden Yüzlendirme çalışmalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Adli sanat ile ilgili temel kavramlar; yüzün anatomik ve morfolojik yapısı; 2 ve 3 boyutlu yeniden yüzlendirme teknikleri; örnek çalışmalar ve pratik uygulamalar.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4