Dersler

Grafik Tasarımı Bölümü’ nün benzer bölümlerden farklılığını müfredat programının içeriği göstermektedir. Temel Sanat/ Tasarım Eğitimi, Desen, ağırlıklı birinci sınıf derslerinde öğrenciler, insanı, organik ve inorganik objeleri, form, doku, strüktür özellikleriyle ayrıntılı olarak desen ve etütlerle öğrenerek, üst sınıflarda uygulamalı tasarım derslerinde yeni ve özgün tasarımlara ulaştırabilecekleri bilgi ve becerileri kazanırlar. İkinci sınıftan itibaren alana yönelik dijital ortamı tanımaya başlayan öğrencilere, grafik tasarım ve görsel iletişim mesleğine yönelik uygulamalı, seçmeli ve kuramsal derslerle birlikte görsel iletişim tasarımı alanını da destekleyen; STV Grafiği, Web Tasarımı, İnteraktif Grafik Tasarımı gibi derslerle de öğrencilerimizin bireysel tercihlerinde gelişmelerine olanak sağlanmıştır.