Özgün Baskı I Dersi Kapsamında Çalıştay

Dekanımız Sn. Sevgi Lökçe'nin de katılımıyla, Öğr. Gör. Evren Tural'ın yürüttüğü Özgün Baskı I dersinin final projesi kapsamında öğrencilerle beraber gerçekleştirilen "Özgün Baskı Çalıştayı", Güzel Sanatlar Fakültesinin tüm bölümlerindeki hoca ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Çalıştay için Escher'in "Metamorfoz II" adlı eseri seçildi. Çalıştayda ortaya çıkan çalışma Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi katına asıldı.