MİSYON

Öğrencileri, yaratıcı fikir ve becerilerle donatarak, çağdaş grafik tasarım anlayışına uygun yetiştirmek. Kuramsal alt yapı ve tasarım kültürünü öğrencilere aktararak, topluma ve evrensel tasarım dünyasına katkı sağlamak.